Prawa autorskie

Wszystkie informacje opublikowane na tej stronie, włączając w to tekst, fotografie, ilustracje, materiał graficzny, nazwy (handlowe), loga, znaki towarowe oraz znaki usługowe należą do HSF Logistics i są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe i/lub podlegają innym sposobom ochrony. Prawa dotyczące własności (intelektualnej) nie mogą być w żaden sposób przeniesione na inne osoby (prawne), które otrzymują dostęp do tej strony internetowej. Zawartość strony może być wykorzystywana wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Użytkownik tej strony internetowej nie ma prawa kopiować, przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać za opłatą osobom trzecim jej treści bez pisemnej zgody firmy HSF Logistics.

© 2019 HSF Logistics

isacert-iso9001
lean-and-green
ifs-food
brc-storage-distribution
eko-certificaat
voedsel-en-warenautoriteit