Copyright
HSF Logo whiteHSF Logistics is now part of DFDS. Read more here.

Alle op deze website gepubliceerde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van HSF Logistics en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De inhoud van de website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van HSF Logistics.

Lees ook de Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden / Privacyverklaring op deze website.

© 2021 HSF Logistics

lean-and-green
ifs-food
brc-storage-distribution
breeam-nl