Disclaimer
HSF Logo whiteHSF Logistics is now part of DFDS. Read more here.

HSF Logistics verleent u hierbij toegang tot www.hsf.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Met HSF Logistics wordt hier bedoeld iedere groepsonderneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: HSF Distri Holding B.V., danwel diens rechtsopvolger.

HSF Logistics behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

HSF Logistics besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. HSF Logistics is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen en/of onvolkomenheden.

De teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HSF Logistics.

Deze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) bevatten naar websites of diensten van derden. Dit betekent niet zonder meer dat HSF Logistics verbonden is aan deze websites of de beheerders daarvan. Voor websites of diensten van derden waarnaar op deze website wordt verwezen wordt, kan HSF Logistics nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen in disclaimer

Deze disclaimer kan wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan door HSF Logistics.

Lees ook de Gebruiksvoorwaarden / Privacyverklaring en Copyright van deze website.
lean-and-green
ifs-food
brc-storage-distribution
breeam-nl