Nowości
Okres przejściowy zakończy się 31-12-2020 r. I - w zależności od ewentualnego porozumienia - wiele rzeczy ulegnie zmianie w zakresie transgranicznego transportu towarowego. Jako eksporter lub importer jesteś odpowiedzialny za prawidłowy eksport lub import celny. Nowe przepisy wymagają dużo dodatkowej pracy. Na następnej stronie znajduje się przegląd oparty na informacjach znanych dotychczas z odpowiednich organów.
lean-and-green
ifs-food
brc-storage-distribution
breeam-nl